Tietopyyntö - Lohjan kaupunki

 
Tämä pyyntö ohjautuu suojatussa yhteydessä Lohjan kaupungin kirjaamoon.
 
1. Minkä toimialueen tai mistä rekistereistä tietoa halutaan?
Henkilön tiedonsaantioikeus omista rekisterimerkinnöistään (Tietosuoja-asetuksen suomat valtuudet 25.5.2018 alkaen)
 
2. Rekisteritietojen pyytäminen: Henkilön nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
 
3. Postiosoite ja puhelinnumero (tarvitaan tietojen luovuttamista tai lisätietojen kysymistä varten).
 
4. Pyydettävät tiedot (tiedot annetaan kerran vuodessa maksutta)
 

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen tietojaan rekistereissä vai ei, ja mitä tietoja rekistereihin on tallennettu. Lohjan kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.