La 15.00 +9 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 1 m/s.
Su 15.00 +10 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
Ma 15.00 +10 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Lauantai 20.10.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Jasper, Jesper, Kasper, Kasperi, Kauno
Olet tässä: 

Sivukartta


Kaupunki
Hallinto ja talous
Kaupunginjohtaja
Kaupungin johtoryhmä
Laskutus
Organisaatio
Talousarviot ja tilinpäätökset
Kaupunkitietoa
Elinkeinoelämä
Kaupunginosat ja kylät
Kivijalat
Kuvia Lohjalta
Keskustan kuvia
Lohjanjärvikuvia
Nähtävyyksiä
Tapahtumakuvia
Lohja tilastoissa
Lohja lyhyesti
Väestö
Työssäkäynti
Elinolot ja ympäristö
Lohja kuntavertailussa
Omenakaupunki
Lohjan omenatytöt
Omenakarnevaalit
Omenareseptejä
Strategiat
Lohjan kaupunkistrategia
Vaakuna
Ystävyyskaupungit
Islanti
Norja
Ruotsi
Venäjä
Päätöksenteko
Esityslistat ja pöytäkirjat
Viranhaltijapäätökset
Hallintokalenteri
Kaupunginhallitus 1.6.2017-31.5.2019
Esityslistat ja pöytäkirjat
Henkilöstöjaosto
Lohjan kaupunginvaltuusto 2017 - 2021
Esityslistat ja pöytäkirjat
Valtuustoryhmien puheenjohtajat 1.6.2017 - 31.5.2021
Keskusvaalilautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esityslistat ja pöytäkirjat
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Vetovoimalautakunta
Palvelutuotanto-lautakunta
Tarkastuslautakunta
Vaikuttava kuntalainen
Johtosäännöt
Rekisteriselosteet
Kaupungin organisaatio
Elinvoima
Hallintopalvelut
Asiakaspalvelukeskus
Ruoka- ja siivouspalvelut
Ruokapalvelut
Erityisruokavaliokaavakkeet ja ruokalistat
Erityisruokavalion tilaaminen
Siivouspalvelut
Tilapalvelut
Tilahankkeet
Tilojen ylläpito
Hankinnat
Lohjan kaupunki E-lasku
Kunnallistekniikka
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Kiinteistö- ja kartastopalvelut
Kiinteistöpalvelut
Mittauspalvelut
Ympäristöterveyspalvelut
Ympäristönsuojelu
Oikeuspalvelut
Vesihuolto
Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon
Vesilaitoksen kuluttaja-asiakkaana
Laskutusrytmi
Vuotavat vesikalusteet näkyvät laskussa
Vesimittarin luenta
Lohjan keskustan osayleiskaavan nykytilanneanalyysit
Viestintä ja markkinointi
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunginarkisto
Hiiden Opisto
Kirjastotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi
Lohjan kaupunginorkesteri
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Museotoimi
Hyvinvointi
Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Varhaiskasvatus
Perusopetus
Lukiokoulutus
Nuorisotoimi
Ikääntyneiden palvelut
Hoitajien sijaisvälitys
Vammaispalvelut

Asukas
Asuminen
Asuinympäristö
Matonpesupaikat
Puiden kaataminen
Puistot ja viheralueet
Tori
Vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitoksen taksa
Viljelyspalstat
Asumisoikeusasunnot
Asumisoikeuskohteet Lohjalla
Korjaus- ja energia-avustukset
Korkotukilainan haku
Vuokra-asuminen
Lohjan kaupungin vuokra-asunnot ikääntyneille
Muita arava- ja korkotukiasuntoja Lohjalla
Ikääntyneiden palvelut
Ajankohtaista
Ikähelppi
Ikääntyneiden palvelujen sosiaalityö
Pusulan vanhainkoti
Ikaihmisten palvelutori
Ajankohtaista
Arjen avuksi
Apua näkövammaisille
Järjestötoiminta
Kuntoutusmahdollisuudet
Näkövammaisten Keskusliitto r.y.
Jalkojenhoitajat
Kampaajat
Kauppapalvelut
Kotihoitopalvelut
Kuulonhuolto
Noutopesulat
Oikeuspalvelut
Pankkipalvelut
Pihatyöt ja kodin korjaustyöt
Ruokailupaikkoja
Saattaja- ja ulkoilutusapu
Siivousapu
Turvallinen asuminen ja liikkuminen
Turvapalvelut
Asuminen ja ympäristö
Asumismuodot
Yksityinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
Muuttopalvelut
Yksityiset palvelutalot
Liikenne ja liikkuminen
Palveluohjaus ja neuvonta
Seurakunnat ja järjestöt
Lohjan seurakunnat
Lähimmäispalvelu
Sosiaalinentuki ja toimeentulo
Omaishoidon tuki
Terveyden ylläpito
Apteekit
Fysikaalista hoitoa
Fysioterapian seniorineuvola
Hierojat
Luontaishoitoja
Muistipoliklinikka
Silmälääkärit ja optikot
Terveysalan järjestöjä
Toiminta- ja puheterapeutit
Yksityiset hammaslääkärit ja teknikot
Yksityiset terveyspalvelut
Veteraani- ja sotainvalidipalvelut
Vireyttä vuosiin
Kylpyläpalvelut
Ohjattua liikuntaa ikäihmisille
Palvelukeskusten virkistystoiminta
SPR:n korttelitupa ikäihmisille
Ilmoitus haitta- ja vaaratapahtumasta
Kotihoito
Kotihoidon maksut
Kotihoidon palvelualueet
Kotiutustiimi
Kotona asumista tukevat palvelut
Ateriapalvelut
Kauppapalvelut
Kuljetuspalvelut
Omaishoidontuki
Turvapuhelin
Laitoshoitoyksiköiden maksut
Lohjan vanhusneuvosto
Muistiasiat
Odotusajat palveluihin
Omaishoidon tuki
Omavalvonta- suunnitelmat
Osastot
Palveluasuminen
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Virkistystoiminta
Niilonpirtti
Palvelukoti Kaisankallio
Palvelutalo Petäjäkoti
Ryhmäkodit Kotola ja Tupala
Palveluasumisen maksut
Kuntouttava jaksohoito
Palveluihin hakeutuminen
Palveluntuottajalle
Palveluntuottajaksi hakeutuminen
Palvelusetelituottajalle
Palveluseteli
Potilasturvallisuus
Päivätoiminta
Juolukkakerho
Pusulan ja Nummen päivätoiminta
Rentukkakerho
Ulpukkakerho
Vanhusten asumispalvelut ostopalveluina
Veteraanipalvelut
Kaavat ja maankäyttö
Kaavoitus
Maankäytön rakenne 2013-37
Yleiskaavat
Vireillä olevat yleiskaavat
Voimassa olevat yleiskaavat
Asemakaavat
Vireillä olevat asemakaavat
Voimassa olevat asemakaavat 2014 alkaen
Muut vireille tulleet kaavahankkeet
Ranta-asemakaava
Vireillä olevat ranta-asemakaavat
Kaavoituskatsaus
Suunnitelmat
Keskusta kehittyy
POPUP-kesä
L61 Nahkurintori kumppanuus
Townhouse-teema
E18 -solmukohtien maankäytön kehittäminen
Porlan suunnittelu
Rakennuskiellot
Selvitykset
Joutomaa-alueet
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Nähtävillä olevat luvat
Yhteystiedot
Luvat
Kaivuuluvat
Maa-ainesten otto
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Ympäristötoimen luvat
Kartastopalvelut
Kartasto
Osoitteisto
Kiinteistönmuodostus
Mittauspalvelut
Tilaa merkitseminen
Tontit
Rivi-ja Kerrostalot
Haikari
Immula
Routio
Pusula
Vappula
Saukkola
LUOVUTTAMISEN YLEISET PERUSTEET
Pientalotontit
Gunnarlan tontit
Immula
Roution tontit
Haikarin tontit
Jönsbölen tontit
Sammatin tontit
Maksjoen tontit
Vappulan tontit
Nummen tontit
Pusulan tontit
Karjalohjan tontit
Virkkalan tontit
Haja-asutusrakennuspaikkoja
Tonttipalvelut
Tonttitarjonta
Vuokrapellot
Vesihuolto
Kirjasto
Aineistohaku, uusinnat, varaukset
Kulttuuripalvelut
Avustukset
Asukasyhdistysten avustukset
Kulttuuritoimen avustukset
Liikuntatoimen avustukset
Nuorisotoimen avustukset
Seurain- ja työväentalojen avustukset
Arkistot
Esitys-, harjoitus- ja näyttelytilat
Kokoustilat
Kulttuuripolku
Konsertit
Kulttuuritapahtumat
Liput tapahtumiin
Lohjan Kaupunginorkesteri
Lohjan Teatteri
Lohjan Tenoripäivät
Menneen Ajan Joulumarkkinat
Museot
Lohjan museo
Kaivosmuseo
Lohjan aakkoset
Jouluyön hartaus
Musiikkitapahtumat
Näyttelyt
Orkesterit
Paikkarin torpan tuki
Partioniemi
Rausjärven toimintakeskus
Taiteen perusopetus
Teatterit
Lohjan Teatteri
Saturnus-teatteri
Teatteri Trala
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Lasten, nuorten ja perheiden palveluohjaus
Esiopetus
Hätätilanteet ja päivystys
Isyysasiat
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö
Lastenvalvoja
Monikulttuuriset perheet
Neuvolat
Nuoret
Opetus ja koulutus
Parisuhde ja hyvinvointi
Perhekeskukset
Perheneuvola
Perhesosiaalityö ja lastensuojelu
Päivähoito ja varhaiskasvatus
Taloudellinen tuki
Toimintaa ja tekemistä
Liikunta- ja urheilujärjestöt
Tukea lapsille ja perheille
Kuntoutustyöryhmät (LATUKU)
Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö
Lasten fysioterapia
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Ohjeita ja neuvoja lapsiperheiden pulmatilanteisiin
Oppilashuolto
Perheasioiden sovittelu
Puheterapia
Toimintaterapia
Liikenne, kartat ja paikkatieto
Joukkoliikenne
Kadut ja yleiset alueet
Kaivantoilmoitukset ja sijoitusluvat
Katualueen vuokraus
Katujen kunnossapito
Kunnossapitoluokitukset
Kesä- ja talvikunnossapidon tasovaatimukset
Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt
Ajoneuvojen siirrot
Lumenkaatopaikat
Katusuunnitelma / Liikennesuunnittelu
Katuvalaistus
Kunnallistekniikan rakentaminen
Liikennejärjestelyt
Mainospaikat
Tori
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuustilanne
Liikenneturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Vaaralliset koulutiet
Hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja
Kartat ja paikkatieto
Veneily
Venepaikkamaksut
Nopeusrajoitukset
Väänteenjoen venesulku
Pysäköinti
Katualueiden vuokraus pysäköintikäyttöön
Liityntäpysäköinti
Pysäköinninvalvonta
Mopojen ja moottoripyörien pysäköinti
Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta
Pysäköintivirhemaksu
Pysäköinti yksityisellä alueella
Vammaisen pysäköintilupa
Pysäköintipaikat - maksut
Pysäköintialueiden kartta keskustasta
Raskaan liikenteen pysäköintialue Pappilankorvessa
Veteraanien pysäköintilupa
Yritys- ja työpysäköinti
Yksityistiet
Tieinfo 2016
Kaupungin avustukset yksityisteille
Valtion avustukset yksityisteille
Kaupunki tieosakkaana
Paikkatietojärjestelmät / yksityistiet
Lisätietoja
Neuvoja tiekunnan toimintaan
Termejä liittyen yksityisiin teihin
Tielautakunta
Liikunta ja ulkoilu
Avustukset
Kalastus
Liikunnan ohjaus
Liikuntapaikat- ja tilat
Uimahallit
Uimarannat
Uimarantojen vedenlaatu
Ulkoilureitit
Yhdistysten toiminta
Lähidemokratia
Alueiden johtokunta
Aluetoimikunnat
Kyläsuunnitelmat
lohjanaluetoimikunnat.fi
Oikeudellinen neuvonta
Edunvalvonta
Kuluttajaneuvonta
Potilasasiamies
Sosiaaliasiamies
Talous- ja velkaneuvonta
Opetus ja koulutus
Ammatillinen koulutus
Aikuiskoulutus
Hiiden Opisto
Kanneljärven Opisto
Laurea
Lukion aikuislinja
Luksia
Esiopetus
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen
Anttilan alue
Harjun alue
Järnefeltin alue
Mäntynummen alue
Nummi-Pusulan alue
Ruotsinkielinen esiopetus
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koulumatkat ja -kuljetukset
Koulutuspalvelut
Lukiokoulutus
Lohjan Yhteislyseon lukio
Lohjan lukion aikuislinja
Nummi-Pusulan lukio
Virkby gymnasium
Perusopetus
Anttilan yläkoulualue
Jalavan koulu (erityiskoulu)
Karstun koulu (1-6 lk)
Roution koulu (1-6 lk)
Sammatin koulu (1-6 lk)
Tytyrin koulu (1-6 lk)
Anttilan koulu (7-9 lk)
Harjun yläkoulualue
Metsolan koulu (1-6 lk)
Ojamon koulu (1-6 lk)
Ojaniitun koulu (1-6 lk)
Harjun koulu (7-9 lk)
Järnefeltin yläkoulualue
Karjalohjan koulu (1-6 lk)
Maksjoen koulu (1-3 lk)
Rauhalan koulu (1-6 lk)
Ristin koulu (1-6 lk)
Järnefeltin koulu (7-9 lk)
Mäntynummen yhtenäiskoulun yläkoulualue
Asemanpellon koulu (1-6 lk)
Lehmijärven koulu (1-6 lk)
Muijalan koulu (1-6 lk)
Nummenkylän koulu (1-6 lk)
Perttilän koulu (1-6 lk)
Pullin koulu (1-6 lk)
Mäntynummen yhtenäiskoulu (1-9 lk)
Nummen yhtenäiskoulun yläkoulualue
Ikkalan koulu (1-6 lk)
Pusulan koulu (1-6 lk)
Nummen yhtenäiskoulu (1-9 lk)
Ruotsinkielinen oppilasalue
Solbrinkens skola (1-6 lk)
Virkby skola (1-6 lk)
Källhagens skola (7-9 lk)
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Maahanmuuttajaopetus
Oppilashuolto
Koulukuraattorit
Koulupsykologit
Taiteen perusopetus
Käsityökoulu Helmi
Lohjanseudun kuvataidekoulu
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Jamkids musiikkikoulu
Musiikkikoulu Demo
Tanssikoulu Un Dos Tres
Tanssiopisto Vinha
Tanssistudio Funka
Teatteri Aploodi
Varhaiskasvatus
Nuorisopalvelut
Päivähoito ja varhaiskasvatus
Päivähoidon palvelualueet
Anttilan alue
Harjun alue
Järnefeltin alue
Källhagenin alue
Mäntynummen alue
Nummi-Pusulan alue
eAsiointi
Päivähoitoon hakeminen
Sähköinen hakeminen päivähoitoon
Päivähoitomaksut
Tulotietoinfo
Päivähoitotakuu
Vaihtoehdot kunnalliselle päivähoidolle
Yksityinen päivähoito
Päivähoidon palveluseteli
Erityispäivähoito
Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot
Leikkipuistot
Päiväkerhot
Vuoropäivähoito
Avoin päiväkoti
Moisio
Mäntynummi
Saukkola
Routio
Rakennusvalvonta
Ajankohtaista
Rakennusvalvonnan palveluajat
Rakennusjärjestys
Ympäristötoimen johtosääntö
Luvat ja ohjeet
Lupapiste
Rakennuslupa
Maisematyölupa
Lomakkeet
Työmaa-aikainen valvonta
Perittävät maksut
Arkistopalvelut
Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Ajankohtaista
Elatusturva
Lastenvalvoja
Elatus-, huolto- ja tapaamisasiat
Isyyden selvittäminen
Maahanmuuttajatyö
Ajankohtaista
Palvelut
Koulutus
Tilastoja
Lohjan kotouttamisohjelma
Tietoa uusille maahanmuuttajille Lohjalla
Linkkejä
Perhesosiaalityö ja lastensuojelu
Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö
Vastaanottokodit ja tukipalvelut
Sosiaalipäivystys
Sosiaaliasiamies
Toimeentulotuki
Kirjallisen toimeentulotuki- hakemuksen hakuohje
Sähköinen toimeentulotuki- hakemus
Työllistämispalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Mahistalo
Länsi-Uudenmaan työllistymistä edistävä yhteispalvelu / Lohjan toimipaikka
Terveyspalvelut
Aikuisterveysneuvonta
Ajankohtaista
Diabetesneuvonta
Hoitotarvikejakelu
eOmahoito
Ehkäisyneuvonta
Nuorten neuvonta
Hammashoito
Ajanvaraus
Internet-ajanvaraus ja tekstiviestipalvelu
Asiakasmaksut
Hallinto
Hammashoitolat
Hammaslääkäripäivystys
Hoitomuodot
Hoitoon hakeutuminen
Hoitopaikan vaihtaminen
Hoitotakuun toteutuminen
Hoitotarvikejakelu
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Omahoito
Rokotukset
Terveystarkastukset
Nuorison terveystodistus ja -kortti
Yhteystiedot
Opiskeluterveydenhuolto
Omahoito
Oppilaitokset
Terveydenhoito
Yhteystiedot
Oppilashuoltoryhmä
Kuntoutus
Apuvälinepalvelut
Apuvälineiden huolto ja korjaus
Fysioterapia
Asiakasmaksut
Fysioterapiaan hakeutuminen
Kotikäynnit
Lasten fysioterapia
Ohjaus ja neuvonta
Osastopotilaiden fysioterapia
Perhevalmennus- luennot
Ryhmätoiminta
Lasten motoriikkaryhmä
Neuroryhmä
Olkapääryhmä
Vanhusten kuntosaliryhmä
Yksilöhoidot
Kuntoutustyöryhmät
Neuropsykologi
Puheterapia
Toimintaterapia
Veteraanikuntoutus
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Helppi
Kuntoutuskoti Männikkö
Psykiatriset sairaanhoitajat
Päihdeklinikka
Alkoholiongelma
Peliongelma
Muistiasiat
Neuvolat
Isyyden tunnustaminen
Linkkivinkit
Lapsi eri ikäkausina
Minä kasvan
Perimä ja kasvuolosuhteet
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö
Perushoito ja energian tarve
Hormonitoiminta
Kehityksen tukeminen
Hermosto ja sen kehityksen tukeminen
Motoriikka
Uni- ja valverytmi
Aistit
Tuki- ja liikuntaelimistö
Iho
Ruoansulatus- järjestelmän kehitys
Virtsaneritysjärjestelmä ja sen kehitys
Sukuelimet, niiden kehitys ja sukupuolisuus
Psyykkisen kehityksen säätelijät
Temperamentti
Herkkyyskaudet
Kognitiivinen kehitys
Kehitystehtäväteoria
Käsitteellisen ajattelun kehittyminen
Lapsen moraalisen ajattelun kehittyminen
Kielen kehitys
Kaksikielisyys
Sadut
Psykososiaalinen kehitys
Varhainen vuorovaikutus
Kiintymyssuhde
Kasvatustyylin yhteys lasten sosiaalisuuteen
Vuorovaikutuksen muuttuminen lapsen iän myötä
Leikit
Persoonallisuuden kehittyminen
Sukupuoli-identiteetin muodostuminen
Kolmannen pyörän ongelma
Vauvan ensimmäinen vuosi
Huikeaa kasvua ja kehitystä
Lapsen kehitysasteet
Varhainen vuorovaikutus
Kärsimätön maistaja
Säännölliset ateriat
Unen merkitys ja uniongelmat
Vauvan motorinen kehitys
Kielellinen kehitys
Persoonallisuuden kehittyminen
Vauvasta taaperoksi
Yksivuotias lähtee maailmalle
Potalle ja kuivaksi
Sanoja ja lauseita
Kiintymyssuhde ja vuorovaikutus
Minäkuva
Vauvasta tytöksi tai pojaksi
Tahtoikä
Kehitystehtävät
Leikit
Kolmivuotias kypsyy
Kolmivuotias kypsyy
Kyselykausi
Kolmivuotiaan pelot
Sukupuoli-identiteetti vahvistuu
Kolmannen pyörän ongelma
Tärkeät kaverit ja leikki
Omatoiminen kolmivuotias
Motoriikan kehitysaskelia
Loistava nelivuotias
Nelivuotias
Puheenkehitys
Ajattelun ja mielikuvituksen kehittyminen
Mistä vauvat tulevat?
Elämän suuria arvoituksia
Hyvien tapojen alkeita
Kehitysprosessi nelivuotiaalla
Viisivuotias on innokas oppija
Viisivuotias
Puhe sujuu
Tärkeät kaverit
Minän kehitys
Miten hyvä itsetunto syntyy?
Rajojen asettaminen
Pieni suuri esikoululainen
Pieni suuri esikoululainen
Esikoulu on kova juttu
Tunteiden tunnistaminen
Aikuisen antama käyttäytymismalli
Lapsen itsetunto
Kotityöt
Turvallinen arki
Perhe
Kasvatus
Kaverit
Lapsen kirje vanhemmalle
Pohdiskeltavaa
Neuvolalomakkeet
Neuvolapsykologi
Omahoito
Äitiys- ja lastenneuvolat
Määräaikaistarkastukset
Neuvoloiden yhteystiedot
Synnytyssairaalat
Osastot
Hoitojaksoille hakeutuminen
Laitoshoidon asiakasmaksut
Saattohoito
Sairaalapastori
Vapaa-ajan vietto
Vierailut
Yhteydenotot ja tiedustelut
Perhekeskukset
Lapsiperheiden kotipalvelu
Perheneuvola
Ehkäisevä perhetyö
Potilasturvallisuus
HaiPro
Lääkehoidon osaaminen
Potilaan, asiakkaan tai omaisen palaute
Turvallinen lääkehoito
Päivystykset
Reseptien uusiminen
Rokotukset
Seulonnat ja tarkastukset
HPV-seulonnat
Kohdunkaulansyöpäseulonnat
Kutsuntatarkastus
Mammografiaseulonnat
Itsetarkkailuohje
Terveysasemat
Ajanvaraus terveysasemalle
Asiakasmaksut
Asiakasmaksukatto
Vapaakortti
Hoitajien vastaanotot
Aikuisterveysneuvonta
Hengityshoitaja
Rokotusneuvonta
Tartuntatautineuvonta
Terveysasemien hoitajat
Kuvantaminen
Laboratorio (HUSLAB)
Lääkäripäivystys
Muistipoliklinikka
Potilasasiamies
Terveysasemien aluejaot
Terveyssosiaalityö
Usein kysyttyä
Terveyskirjasto
Työterveydenhuolto
Veteraanipalvelut
Terveysvalvonta ja eläinlääkintä
Ajankohtaista
Ajankohtaista, arkisto
Asumisterveys
Elintarvikevalvonta
Eläinlääkintä
Eläinlääkäripäivystys
Löytöeläimet
Lohjan levätilanne
Lomakkeet
Ympäristöterveyspalvelut
Maksut ja taksat
Sisäilma
Talousvesi
Talousvesikaivo
Talousvesikaivon puhdistus
Talousveden tutkiminen
Uimapaikkojen vedenlaatu
Valvontasuunnitelma 2016
Turvallisuus
Hätänumerot
Päivystykset
Apteekkipäivystys
Eläinlääkäripäivystys
Ensihoito ja sairaankuljetus
Hammaslääkäri-päivystys
Kunnallistekniikan päivystys
Lääkäripäivystys
Päihdeklinikan päivystys
Poliisin virastopalvelut
Vesihuollon päivystys
Vammaispalvelut
Ajankohtaista
Apuvälineet
Hakemuslomakkeet
Tukihenkilötoiminta
Perhehoito
Palveluohjaus
Omaishoito
Asunnon muutostyöt
Henkilökohtainen apu
Kuljetuspalvelut
Palveluasuminen
Työ- ja päivätoiminta
Vammaisneuvosto
Yhdistykset ja järjestöt
Ympäristö ja luonto
Jätteet ja kierrätys
Jätteen poltto
Kierrätys ja hyötyjätteet
Kierrätyskeskus
Vaarallisetjätteet
Pihan siivousjätteet
Purkuilmoitus
Kestävä kehitys
Lohjan seudun ympäristöklusteri
Lohjan seudun ympäristöklusterin jäsenet
Lohjan seudun ympäristöklusterin koulutukset ja tapahtumat
Luonto
Eläimet
Lintujen pihabongaus 2017
Lintujen pihabongaus 2016
Lintujen pihabongaus 2015
Lintujen pihabongaus 2014
Lintujen pihabongaus 2013
Lintujen pihabongaus 2012
Lintujen pihabongaus 2011
Lintujen pihabongaus 2010
Lintujen pihabongaus 2009
Lintujen pihabongaus 2008
Kasvisto
Suomen orkideoiden kuningattaret
Lohjan paksuimmat puut
Suurimmat puut Lohjalla
Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelualueet ja suojellut luontotyypit
Luonnonmuistomerkit
Valtakunnalliset suojeluohjelmat
Metsäsuunnitelma 2014-2023
Puistot ja viheralueet
Pulkkamäet
Retkeily ja ulkoilu
Jokamiehenoikeudet
Karkalin luonnonpuisto
Karnaistenkorven luonto- ja tarinapolku
Lahokallion luontopolku
Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku
Paavolan tammi ja Paavolan luontopolku
Paloniemen luonto- ja kulttuuripolku
Pähkinäniemen luontopolku
Talvian hiidenkirnut
Luontoretket
Retkivinkkejä Lohjan seudun luontoon
Ulkoilualueet ja -reitit
Veneily
Vesistöt
Vieraslajit
Luvat ja ilmoitukset
Maa-ainesten otto
Ympäristölupa
Ympäristölupapäätökset
Ympäristönsuojelumääräykset
Lämmitysöljysäiliöt
Ohje tankkauspisteen rakentajalle
Ympäristön tila
Ilmanlaadun valvonta
Ilmanlaadun seuranta
Kasvihuonekaasupäästöt
Lohjan ilmanlaatu nyt
Päästöt ja päästölähteet
Pilaantuneet maa-alueet
Vesiensuojelu
Jätevedet
Lohjan levätilanne
Pohjavesien suojelu
Ruoppausilmoitus
Julkaisut
Ilmansuojelu
Luonnonsuojelu
Vesiensuojelu
Muut julkaisut
Retkeily
Lohjan ympäristötilastot
Hinku-hanke
Ympäristön terveellisyys
Kemikaalivalvonta
Melu
Ohjeita meluilmoituksen laatijalle
Puun pienpoltto
Karjaanjokilife

Yritykset
Rahoitusseminaari
Lohjan yrityspalvelut
Ajankohtaista
Toimitilat
Työpaikkatontit
Yritystontit
Maksjoki
Muijala 400-404
Muijala 405
Muijala 427
Muijalannummi 458-462
Nälköönlampi 504-507
Pappilankorpi 553
Pappilankorpi 559
Pappilankorpi 560
Pappilankorpi 562
Sammatti
Saukkola 67
Karnainen 102
Karnainen 102
Karnainen 104
Karnainen 105
Karnainen 105 LPA
Hevoskallio 1
LIIKE- JA TEOLLISUSTONTTIEN YLEISET LUOVUTUSPERUSTEET 2013 ALKAEN
Jakeluasematontit
Yrityksen perustaminen ja yrityspalvelut
Lohja sijaintipaikkana
Kehä V
Yritysuutisia
Yritykset ovat kaupungin kärkiasioita
Rudukselle etua sijainnista Lohjalla
Cembrit hyödyntää orkesteria
Kulttuuri siivittää businessia
Luonto antaa mahdollisuuksia matkailuyrityksille
Hankinnat
Elinkeinorakenne
Maataloustoimi
Lupahakemukset
Työterveyshuolto
Henkilökunta
Työfysioterapeutti
Työterveyspsykologi
Maksut
Hinnasto
Sopimusasiakkaaksi
Sähköiset lomakkeet
Terveysvalvonta ja eläinlääkintä
Lohja-tietoa
Hyödyllisiä linkkejä

Matkailu

Kaupunki tiedottaa
Lohjan Asuntomessut 2021
Avoimet työpaikat
Töihin Lohjalle
Töihin Lohjalle
Ikääntyneiden palvelut
Tietoa sijaisille
Työyksiköt yhteystietoineen
Opetustoimi
Ruoka- ja siivouspalvelut
Terveysasemat
Varhaiskasvatus
Vammaispalvelut
Hankinnat
Esityslistat ja pöytäkirjat
Organisaatiouudistus
Kävelykatukokeilu
Kuulutukset ja ilmoitukset 15.2.2018 saakka
Kuulutukset ja ilmoitukset 15.2.2018 alkaen
Tapahtumat
Sähköiset lomakkeet
Vaalit
Suomi 100v
Myytävät kiinteistöt
Hyrsylän koulukiinteistö
Verkkokauppa
Lohjan kaupungin verkkokaupan yleiset myyntiehdot
Sisäilma-asiat
Sisäilmaseminaari
Olet tässä:  Sivukartta
Sivun alkuun