La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Tulotietoinfo

Asukas

Tuloselvitys

Mikäli tulotietoja ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu tullaan määräämään enimmäismaksun mukaisena.

Jos haluatte, että varhaiskasvatusmaksunne määritellään tulojenne mukaisesti, teidän tulee toimittaa kunnalliseen päivähoitoon haettaessa tulotietonne viimeistään hoidon aloittamista seuraavan kuukauden alussa. Haettaessa palveluseteliä yksityiseen varhaiskasvatukseen tulotiedot tarvitaan ennen kuin palveluseteli voidaan myöntää. Tuloina huomioidaan perheen veronalaiset bruttotulot.

Tulotositteiksi tarvitaan:
- palkansaajilta
viimeisin palkkalaskelma
• uudessa työssä aloittavalta työsopimus, jos palkkalaskelmaa ei vielä saada ja myöhemmin palkkalaskelma
- yrittäjiltä viimeisin vahvistettu verotodistus
 uudelta yrittäjältä kirjanpitäjän arvio kuukausituloista tai oma arvio kuukausituloista
- opiskelijoilta opiskelutodistus tai ilmoitus opiskelupaikan saamisesta
• työmarkkinatuella opiskelevilta ilmoitus tuen maksamisesta
- työttömiltä ilmoitus työttömyyspäivärahan maksamisesta
 karenssilla olevilta ilmoitus karenssista ja myöhemmin ilmoitus työttömyyspäivärahan maksamisesta
- metsänomistajilta tieto metsäalan hehtaareista ja metsän sijaintikunta
- kotihoidon tuella olevilta riittää, kun asiasta mainitsee esim. tuloselvityslomakkeessa tai sähköpostissa
- elatusavuista hoitoon tulevan/tulevien lasten elatussopimus tai maksuilmoitus, jos elatusapua ei ole, maininta syystä; samoin maksettavasta elatusavusta, joka otetaan vähennyksenä huomioon
- äitiyspäivärahasta äitiyspäivärahapäätös tai ilmoitus ko. maksamisesta ja tieto siitä mihin asti työnantaja maksaa palkkaa
- korko-, osinko ja vuokratuloista verotodistus tai muu tosite


Muiksi tiedoiksi tarvitaan:
- tieto perheen koosta (yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset)
- lapsen/lasten nimet ja henkilötunnukset
- hoitopaikka, jos tiedossa, hoidon aloittamisaika, jos tiedossa
- perheen osoite ja huoltajien puhelinnumerot
- huoltajien sähköpostiosoitteet

Tuloselvitys ja -tositteet voidaan lähettää myös sähköpostilla.
(sähköpostin tietoturvavastuu lähettäjällä)

Paperiset tuloselvitykset lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus, PL  71, 08101  LOHJA.

Maksupäätöksiä tekevien toimistosihteerien yhteystiedot ja vastuualueet

Satu Laaksonen satu.laaksonen(a)lohja.fi 044-369 1249
Alueet:
- Virkkalan päiväkoti
- Ristin koulu
- Päiväkoti Omppu
- Vieremän päiväkoti
- Maksjoen koulu
- Rauhalan koulu
- Niksulan päiväkoti
- Kartanonpuiston päiväkoti
- Ojamon koulu
- Voudinpuiston päiväkoti
- Gunnarlan päiväkoti
- Ojaniitun päiväkoti
- perhepäivähoito: Harjun, Järnefeltin ja Roution alueet

Saija Nygren  saija.nygren(a)lohja.fi 044-362 1629
Alueet:
- Havumetsän päiväkoti
- Moisio 1 ja 2
- Lintulan päiväkoti
- Daghemmet Laban
- Daghemmet Petter
- Virkby skolan
- Lilla My
- Päiväkoti Oravainen
- Pusulan päiväkoti
- Saukkolan päiväkoti
- Oinolan päiväkoti
- perhepäivähoito: Anttilan, Mäntynummen ja Nummi-Pusulan alueet

Tiina Mahkonen tiina.mahkonen(a)lohja.fi 044-374 0024
Alueet:
- Muijalan päiväkoti
- Onnen Omena
- Perttilän päiväkoti
- Perttilän koulu
- Lehmijärven koulu
- Metsätähdet päiväkoti

Erja Mellin  erja.mellin(a)lohja.fi 044-369 1292
Alueet:
- Mäntynummen päiväkoti
- Mäntynummen koulu
- Karjalohjan päiväkoti Eulaalia
- Karjalohjan koulu
- Sammatin päiväkoti
- Sammatin koulu

Satu Vitikainen satu.vitikainen(a)lohja.fi 044-369 1551
Sari Helva  sari.helva(a)lohja.fi 044-374 0007
Alue
- palvelusetelihoitopaikat
-Linkki Yksityisen päivähoidon -sivuille

Tarkemmat tiedot:
Linkki maksutiedotteeseen
Linkki yksityisen päivähoidon palveluseteli -sivuille

Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Tulotietoinfo
Sivun alkuun