La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Terveysvalvonta ja eläinlääkintä / Asumisterveys

Asukas

Asumisterveys


Asumisolosuhteisiin vaikuttavat monet tekijät. Ulkoilman laadulla ja ympäröivällä toiminnalla, esimerkiksi teollisuudella ja liikenteellä, on tärkeä merkitys sisäilman laatuun. Asunnon ja muun oleskelutilan tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydelliset vaatimukset koskevat mm. lämpötilaa, kosteutta, melua, ilmanvaihtoa, valoa, säteilyä, mikrobeja ja hajua.

Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnon säilyttämisestä siten, ettei tiloista aiheudu asukkaille terveydellistä haittaa. Asunnon käyttäjän ja haltijan tulee käyttää ja huoltaa rakennusta ja tiloja niin, ettei käytöstä ja toiminnoista aiheudu rakennuksen kunnon huononemista tai terveyshaitan syntymistä.

http://www.sisailmayhdistys.fi/paasivuista-toinen/sisailmaston-tarkastuslistat/sisailman-riskipaikat/

 

Terveyshaittaepäily

Mikäli asukas epäilee asunnon aiheuttavan terveyshaittaa asukkaille, tulee ensimmäisenä ottaa yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan. Mikäli rakennuksen omistaja - esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai yksityinen vuokranantaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tai tehdyt toimenpiteet eivät terveyshaittaa poista, asukas voi ottaa yhteyttä terveysvalvontaan. Tarvittaessa terveystarkastaja voi tehdä asuntoon asunnontarkastuksen. Asunnon omistajalle tai isännöitsijälle varataan mahdollisuus osallistua tarkastukseen. Asunnontarkastuksessa sisäilman laatua ja asunnon kuntoa arvioidaan pääasiassa aistinvaraisesti ja pintakosteusilmaisimen avulla. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää esiintyykö asunnossa terveyshaittaa tai edellyttääkö terveyshaitan selvittäminen lisätutkimuksia. Mahdollisista terveyshaitan selvittämiseksi tehtävistä tutkimuksista vastaa asunnon omistaja. Asunnontarkastuksesta laaditaan pöytäkirja jossa esitetään mahdolliset jatkotutkimustarpeet. 

 

http://www.sisailmayhdistys.fi/palveluhakemisto/palvelut/kuntotutkimus/

http://www.hometalkoot.fi/

Olet tässä:  Asukas / Terveysvalvonta ja eläinlääkintä / Asumisterveys
Sivun alkuun