La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Rakennusvalvonta / Rakennusjärjestys

Asukas

Lohjan uusi rakennusjärjestys astui voimaan 1.5.2015

Lohjan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen liitteet
1. Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt
2. Tytyrin kaivoksen toiminta-alueen kartta. Alueelle ei saa sijottaa maalämpökaivoja

Lohjan kaupunki siirtyy 1.1.2017 N2000 korkojärjestelmään. Hakemuksissa tulee olla selkeästi merkittynä korkeusjärjestelmä N2000 mukaiset korot 1.12.2016 alkaen! Näiden hakemusten osalta päätös, sekä paikan- ja korkeusaseman merkitseminen tehdään todennäköisesti 1.1.2017 jälkeen. Muutos on +25 cm. Lohjan kaupungin alueella Lohjan N60+0,25m = Lohjan N2000!

 _____________________________________________________________________________________________________________

Pikaohje karttapalveluun

Linkki karttapalvelun sivuille, josta selviää onko kiinteistö:
kaavoitetulla alueella
pohjavesialueella
vesihuoltoalueella
_____________________________________________________________________________________________________________

 Ohjeita rakennusjärjestyksen tulkinnasta


Asemakaava-alue

Ohje asema-kaava-alueella vapautetuista rakennelmista
Malli: asemakaava-alueen asemapiirros

______________________________________________________________________________________________________________

Haja-asutusalue

Ohje haja-asutusalueella vapautetuista rakennelmista
Malli: haja-asutusalueen asemapiirros

_______________________________________________________________________________________________________________

Ranta-alue

Ohje ranta-alueella vapautetuista rakennelmista
Malli: ranta-alueen asemapiirros

Huomio! Sauna ja autosuoja vaatii aina rakennusluvan kaikilla alueilla.
Ohje saunarakennuksesta ranta-alueella

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.3.2015 Lohjan uuden rakennusjärjestyksen.
Uusi rakennusjärjestys astuu voimaan 1.5.2015.

Stadsfullmäktige godkände en ny byggnadsordning för Lojo 11.3.2015. Stadsfullmäktiges beslut 11.3.2015 vinner laga kraft och den nya byggnadsordningen träder i kraft 1.5.2015.

____________________________________________________________________________________________

Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.03.2015 Lohjan uuden rakennusjärjestyksen. Kuulutus aika on 25.3- 23.4.2015. Tänä aikana asiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina os. Karstuntie 4, Lohja

Lojo stadsfullmäktige godkände en ny byggnadsordning för Lojo 11.3.2015. Handlingarna är framlagda 25.3 -23.4.2015 på kundservicecentret adr. Karstuvägen 4, Lojo under ämbetsverkets öppettider.

________________________________________________________________________________________________________

2.Valmistusvaiheen kuuleminen - Lohja rakennusjärjestysehdotus

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 20.11.2014 § 109 päättänyt asettaa nähtäville Lohjan rakennusjärjestysehdotuksen. Alla linkit kuulutuksiin ja rakennusjärjestysehdotukseen.

Kuulutus 4.12.2014 - 5.1.2014: Valmisteluvaiheen kuuleminen - Lohjan rakennusjärjestysehdotus
Kungrörelse 4.12.2014 - 5.1.2014: Hörande i beredningsfasen - förslag till byggnadsordning för Lojo

Rakennusjärjestysehdotus
Förslag till byggnadsordning

_________________________________________________________________________________________________________

1.Valmistusvaiheen kuuleminen -  Lohjan rakennusjärjestysehdotus

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 18.9.2014 § 89 päättänyt asettaa nähtäville Lohjan rakennusjärjestysehdotuksen. Alla linkit kuulutuksiin ja rakennusjärjestysehdotukseen.

Kuulutus 2.10 - 3.11.2014 : Valmisteluvaiheen kuuleminen - Lohjan rakennusjärjestysehdotus
Kungörelse 2.10 - 3.11.2014: Hörande i beredningsfasen - förslag tll byggnadsorning för Lojo

Rakennusjärjestysehdotus
Förslag till byggnadsordning

 ________________________________________________________________________________________________________

Rakennusjärjestys osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmistuvaiheen kuuleminen - Lohjan rakennusjärjestysluonnos

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 27.2.2014 § 16 päättänyt asettaa nähtäville Lohjan rakennusjärjestysluonnoksen.

Kuulutus 1.4 - 30.4.2014: Valmisteluvaiheen kuuleminen - Lohjan rakennusjärjestysluonnos
Kungörelse 1.4 - 30.4.2014: Hörande i utkastfasen - utkast till byggnadsordning för Lojo

Rakennusjärjestysluonnos

Byggnadsordning

 

Olet tässä:  Asukas / Rakennusvalvonta / Rakennusjärjestys
Sivun alkuun