La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Sosiaalipalvelut / Toimeentulotuki

Asukas

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Toimeentulotukilain muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Muutoksen taustalla on tarve vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Uudistuksella tavoitellaan myös sitä, että perustoimeentulotukea hakevat asiakkaat olisivat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.

Lisätietoja Kela internetsivuilta

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidon tahi muulla tavalla (Toimeentulotukilaki 1412/97).

Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaisesti pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta.

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto. Se turvaa toimeentulon, kun eläke-, sairaus- tai työttömyysturva tai palkka-  ja muut tulot eivät riitä välttämättömiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuki auttaa myös, jos henkilö joutuu odottamaan eläke-, työttömyys- tai muuta etuutta koskevaa päätöstä.

Toimeentulotuki määrätään tukeen oikeuttavien menojen sekä tulojen ja varojen erotuksen perusteella.

Lohjan kaupunki vastaa edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää edistämään henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

 

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityö
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite
Kalevankatu 4
08100 LOHJA

Vaihde *019 3690
Faksi 019 369 1141

Sähköpostiosoite
kirjaamo(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Tietoturvallinen
viestintäkanava
https://www.suomi.fi/viestit/viestiketjut/

Lisätietoa sähköisestä asioinnista Lohjan perusturvatoimessa

Avoinna
ma, ke, to 9-16,
ti 9-17 (ajalla 24.6. - 31.7. klo 9 - 16),
pe 9-15
arkipyhäaatot 9-15


Olet tässä:  Asukas / Sosiaalipalvelut / Toimeentulotuki
Sivun alkuun