Pe 15.00 +20 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, s 6 m/s.
La 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä sadetta, sw 9 m/s.
Su 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, ajoittain sadetta, sw 4 m/s.
Perjantai 21.09.2018
Nimipäivää viettää tänään
Mervi
Olet tässä:  Asukas / Ikääntyneiden palvelut / Palveluseteli

Asukas

Palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Perusturvalautakunta päättää palveluista, joita palvelusetelillä voidaan myöntää. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Palveluseteli on talousarviossa määrärahasidonnainen palvelu.

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut ovat omaishoitajan vapaat ja tavallinen sekä tehostettu palveluasuminen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteleitä voidaan myöntää kunnan omana toimintana järjestämän palvelun vaihtoehtona asiakkaille. Omaishoitajille voidaan tarjota palveluseteliä yhtenä vaihtoehtona omaishoitajan vapaan järjestämiseen.

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin jälkeen

Asiakkaille ja heidän omaisilleen kerrotaan palvelusetelistä vaihtoehtona samalla, kun asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona Lohjalla ikäihmisille, jotka ovat ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa ja odottavat palveluasumispaikkaa. Mikäli tehostetun palveluasumisen perusteet eivät täyty, mutta asiakkaan pärjääminen kotiolosuhteissa on haasteellista, voidaan kotihoidon sijasta tarjota tavallisen palveluasumisen palveluseteliä.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muulla tavoin. Valinnan tekemiseksi hänelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Lisätietoa palvelusetelistä

Omaishoitajan vapaat
Palveluseteliopas RU
Palveluntuottajarekisteri
Omaishoidon vapaa-ajan määräytyminen ja käyttö

Tavallinen palveluasuminen
Asiakkaan ja omaisen opas
Palvelutuottajarekisteri
Palvelusetelilaskuri

Tehostettu palveluasuminen
Asiakkaan ja omaisen opas
Palvelutuottajarekisteri
Palvelusetelilaskuri

Olet tässä:  Asukas / Ikääntyneiden palvelut / Palveluseteli
Sivun alkuun