La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Vammaispalvelut / Omaishoito

Asukas

Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa (Omaishoitolaki, 937/2005). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu hoidettavalle annettava omaishoito sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka määritellään asiakkaalle tehtävässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen myöntäminen pohjautuu omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan C-lääkärinlausunto. Hakemuslomakkeen voi tulostaa Lohjan kaupungin verkkosivuilta osoitteessa lohja.fi tai pyytää postitse p. 044 375 0086. Hakemukset liitteineen postitetaan hakemuslomakkeessa olevaan osoitteeseen. Hakemuksen saavuttua omaishoidon tukivastaaville, he ottavat yhteyttä hoitajaan ja hoidettavaan ja sopivat arviointikäynnistä kotiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Omaishoidon tukipäätös tehdään kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen kirjallisena ja se lähetetään postitse kotiin. Myönteisen päätöksen liitteeksi laaditaan sopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.
Alle 65-vuotiaitten omaishoidon tuki hoidetaan Vammaispalveluissa. Lisätietoja alle 65-vuotiaitten omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat:
Sosiaaliohjaaja Tiina Taipalus p. 044 374 3344
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Dokumenttien toimittaminen omaishoidon tuelle

Muuta tietoa omaishoidosta:
  omaishoidontuen myöntämiskriteerit 2017
  toimeksiantosopimus
  palveluseteliopas RU
  palveluseteli, palveluiden tuottajat / kotiin annettava palvelu  
  palveluseteli, palveluiden tuottajat / tehostettu palveluasuminen 
  Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki hoidetaan Ikääntyneiden palveluissa.

Olet tässä:  Asukas / Vammaispalvelut / Omaishoito
Sivun alkuun