La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Vammaispalvelut / Palveluohjaus

Asukas

Palveluohjaus

Alle 16-vuotiaiden palveluohjaus

Palvelusuunnittelu on prosessi, jossa avohuollon ohjaaja ja sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen toivomiensa tahojen kanssa käy läpi kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten perheiden ja lasten elämäntilanteen sekä heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Toiminta toteutuu kotikäynteinä, verkostopalavereissa ja toimistokäynteinä. Yhteistyö lasten verkostojen kanssa on tärkeää. Avohuollon ohjaaja ja/tai sosiaalityöntekijä osallistuvat tarpeen mukaan neuvoloiden, päivähoidon, koulujen, perhekeskuksen ja lastensuojelun järjestämiin verkostopalavereihin ja myös Jalavan koulun oppilashuoltotoimintaan.

Palvelusuunnitelma tehdään asiakaslähtöisesti ja syntyvä suunnitelma palveluista ilmaistaan vammaispalvelulaissa säädetyn palvelusuunnitelman ja kehitysvammalain mukaisen erityisohjelman avulla. Avohuollon ohjaaja ja sosiaalityöntekijä tekevät parityötä.

Kotikäynneillä avohuollon ohjaajan tehtäviä ovat myös ensitietoasiat, vanhempien ja sisarusten tukeminen. Vanhempien psykososiaalinen tuki ensitietotilanteessa on tärkeää. Siinä annetaan tietoa, tukea, vastaanotetaan tunteita ja pidetään yllä toivoa ja katsotaan tulevaisuuteen. Varhaiskuntoutusta tuetaan ja tehdään perheen kanssa yhdessä Portaat -varhaiskuntoutusohjelmaa ja siihen liittyviä oppimistavoitteita. Koska oma perhe on lapsen paras tuki, perheenjäsenten ottaminen mukaan suunnitteluun, arviointiin ja opetukseen tehostaa oppimista ja saattaa lyhentää taidon oppimiseen vaadittavaa aikaa.

Vanhempainryhmätoiminta

Perheiden keskinäinen tuki on myös erittäin hyödyllistä. Tiedon välittäminen ja toistensa tukeminen edistävät perheiden välistä vuorovaikutusta ja tietoon perustuvien päätösten tekemistä. Vammaispalveluissa vanhempainryhmää vetävät ohjaajat. Ryhmän toiminta suunnitellaan vanhempien kanssa yhdessä.

Elämän vuoristoradalla - Lohjan vanhempainryhmän kirjanen v. 2012

Olet tässä:  Asukas / Vammaispalvelut / Palveluohjaus
Sivun alkuun