La 15.00 +9 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, sw 1 m/s.
Su 15.00 +10 °C, Pilvistä, ja poutaa, sw 5 m/s.
Ma 15.00 +10 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Lauantai 20.10.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Jasper, Jesper, Kasper, Kasperi, Kauno
Olet tässä:  Asukas / Ympäristö ja luonto / Ympäristön tila / Hinku-hanke

Asukas

HINKU-hanke


Lohjan kaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeessa. Muiden HINKU-kuntien tavoin Lohja on päättänyt tavoitella 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. HINKU-kunnat pyrkivät yhteistyössä paikallisten yritysten ja asukkaiden kanssa edistämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä alueen hyvinvointia. HINKU-hankkeen painopiste on kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa sekä kuntien omistamien energialaitosten uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä.

Länsi-Uudenmaan kunnista Lohjan lisäksi myös Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo ovat HINKU-kuntia. Yhteistyö kuntien ja alueen elinkeinoelämän välillä on tärkeää. Tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä kannustamalla uudenlaisiin energiaratkaisuihin sekä luoda uutta liiketoimintaa energia- ja ympäristöalalle. Jo nyt hankkeen puitteissa on vierailtu kymmenissä yrityksissä kertomassa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian eduista.

Kaikissa viidessä kunnassa on jo nyt toteutettu lukuisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Lohjalla on otettu käyttöön uusi biolämpölaitos. Raaseporissa kaikki kolme kuntakeskusta, Karjaa, Pohja ja Tammisaari, lämpiävät bioenergialla. Alueella on myös useita satoja maalämpökohteita. Mm. Kisakallion Urheiluopistossa Lohjalla hyödynnetään järvilämpöä. Lohjan kaupunki on aloittanut työyksiköissään ekotukihenkilötoiminnan, jossa erikseen nimetyt ekotukihenkilöt opastavat työtovereitaan ympäristö- ja ilmastoystävällisissä valinnoissa.

HINKU-kuntia on tällä hetkellä 37 ja kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on jo 684 300.

HINKU-tavoitteet:

Päästövähennykset ja muut hyödyt

HINKU-hanke on osoittanut, että varsin pienin resurssein voidaan merkittävästi vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää kuntatasolla siten, että toiminnan taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat kiistattomat. Samalla pystytään luomaan uudenlaisia kasvunäkymiä alueen elinkeinoelämälle. Lisäksi kunnat ja yritykset saavat imagohyötyä profiloituessaan energia- ja ilmastoalan edelläkävijöiksi. HINKU-hankkeen laajenemisen myötä ilmastoystävällinen kotimaan kysyntä vahvistuu. Tästä hyötyvät paikallisen elinkeinoelämän lisäksi myös HINKU-kuntien ulkopuoliset yritykset, jotka tarjoavat ilmastomuutoksen hillinnän edistämiseen liittyviä tuotteita ja palveluja.

HINKU-kunnat vähensivät vuosina 2007–2015 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 29 %. Lohja onnistui vähentämään päästöjään 35 % ja kaukolämmön osalta peräti 64 %. Suurimmat päästövähennykset saavutettiinkin energiasektorilla.

Kaikissa HINKU-kunnissa fossiilisten polttoaineiden ja sähkön kulutus ovat vähentyneet merkittävästi. Sähkönkäyttöä vähentävät muun muassa erilaiset lämpöpumput (maa-, ilma-, ilma–vesi-), energiatehokkaat kodinkoneet ja aiempaa niukemmin sähköä kuluttava valaistus. Tuloksissa näkyvät myös taloudellinen tilanne sekä sähköntuotannon muutokset valtakunnallisesti. Myös kaukolämmön lisääminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen sekä jätehuollon kehittyminen ovat vaikuttaneet hyvään tulokseen. Ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä.

Keväällä 2015 käynnistyi yli kaksivuotinen Välke-hanke (Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille) Lohjan, Inkoon, Hangon, Raaseporin ja Siuntion alueilla. Hankkeen tavoitteena on viedä Suomea kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, tutkien sen tiellä olevia esteitä ja etsien konkreettisia ratkaisuja vähähiilisyyteen. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on luotu yhteyksiä alueen pk-yrityksiin ja kartoitettu yritysten energianhankintaa sekä potentiaalisia säästökohteita. Jatkossa erityiskohteina ovat mikro- ja pienyritykset sekä kunta-, seurakunta- ja yksityisomisteiset kiinteistöt. Hankkeessa hyväksi todettuja toimintatapoja tullaan toteuttamaan HINKU-toiminnassa.

Esimerkkejä:
Valon Kone Oy
CRC Industries Finland Oy
Autotalo Lohja Oy
Lohjan Liikuntakeskus Oy
Lohjan Biolämpö Oy
Lohjan Energiahuolto Oy

Keväällä 2016 Novago Yrityskehitys Oy käynnisti yhdessä omistajakuntiensa (Lohja, Inkoo, Hanko, Raasepori ja Siuntio) kanssa aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinnan osana HINKU-toimintaa ja käynnissä olevaa Välke-hanketta. Yhteishankkeen tarkoituksena oli tarjota aurinkosähköjärjestelmä kilpailukykyisellä hinnalla, ja siihen lähti lopulta mukaan 15 yksityisasiakasta ja neljä mikroyritystä. Lappeenrantalainen GreenEnergy Finland Oy voitti sähköjärjestelmien tarjouskilpailun. Toimitettavien järjestelmien koot olivat 2,6–7,28 kWp. GreenEnergy Finland Oy käytti asennukseen lohjalaisia yrityksiä Sähköpalvelu Jari Tuomikoski Oy:tä sekä T:mi Sähköpalvelu Laakkoa. Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankkeessa yhdistyivät useat HINKU-hankkeen tavoitteet. Yhteishanke ei ainoastaan edistänyt uusiutuvan energian käyttöä, vaan se toimi myös yhteistyössä paikallisen yrityksen kanssa luoden uutta liiketoimintaa energia-alalle. Hankkeen tavoitteena oli myös synnyttää kysyntää vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille cleantech-tuotteille, -ratkaisuille ja -menetelmille yritysten ja kuntien hankinnoissa.

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta sekä muita HINKU-kunnissa toteutettuja päästöjä vähentäviä toimenpiteitä on kerätty HINKU-mappiin, ilmastotekojen näyteikkunaan. Palvelussa on jo satoja toimenpiteitä ympäri Suomen.
https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/aloitus.aspx

Tulokset osoittavat HINKU-kuntien ryhtyneen aktiivisesti toimeen uusien energiaratkaisujen toteuttamiseksi. Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat osoittautuneet kannattaviksi niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta.
Lohjan HINKU-työhön ja tuoreimpiin päästövähennyksiin voit tutustua tästä:

HINKU-vuosikello

Lohjalaisia HINKU-tekoja 
 


www.hinku-foorumi.fi

Kaikki HINKU-uutiset täältä.

Lisätietoja HINKU-hankkeesta:

Jenna Kotilehto, projektityöntekijä, Lohjan HINKU-koordinaattori
puh. 044 369 4488
jenna.kotilehto(a)lohja.fi

 

Olet tässä:  Asukas / Ympäristö ja luonto / Ympäristön tila / Hinku-hanke
Sivun alkuun