La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Kaupunki / Kaupungin organisaatio / Elinvoima / Hankinnat

Kaupunki

Hankinnat

Lohjan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeita.

• Hankintalaki (1397/2016)
• Erityisalojen hankintalaki (1398/2016)

Lohjan kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintatoimi kilpailuttaa myös suurimmat hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Tarjoajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen. Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa ja suuremmat hankinnat Tarjouspalvelu-portaalissa. Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Lohjan kaupungille, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Lohjan kaupunki laatii hankintastrategian ja päivittää hankintaohjeet uuden hankintalainsäädännön mukaiseksi vuoden 2017 aikana.

Käynnissä olevat kilpailutukset
• https://pienhankintapalvelu.fi/lohja
• https://tarjouspalvelu.fi/lohja
• HILMA

Suunnitteilla olevat kilpailutukset
• Kilpailutuskalenteri 2017

Tietoa julkisista hankinnoista
• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
• Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteystiedot
• Jarkko Lämsä, puh. 044 369 1286
• Kim Nordling, puh. 050 328 1987
• hankinnat@lohja.fi
• etunimi.sukunimi@lohja.fi

Olet tässä:  Kaupunki / Kaupungin organisaatio / Elinvoima / Hankinnat
Sivun alkuun