La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Terveysvalvonta ja eläinlääkintä / Talousvesi

Asukas

Talousvesi

Kiinteistökohtainen talousvesi

Toiminnan tarkoituksena on turvata kunnan alueella käytettävän talousveden terveydellinen laatu. Tämän päämäärän saavuttamiseksi annetaan yksityiskaivojen omistajille ohjeita kaivon rakentamisesta, kunnostamisesta ja desinfioinnista. Tarvittaessa otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Yksityishenkilöt voivat itse halutessaan tutkituttaa oman kaivon veden. Näytteenotto-ohjeiden liitteenä on luettelo vesilaboratorioista.

Kuntien eri osissa sijaitsevien porakaivojen radon-, arseeni- ja fluoridipitoisuuksia on kartoitettu valvontaviranomaisen toimesta. Vihdin mitattujen porakaivovesien radonpitoisuuden keskiarvo on noin 90 Bq/l (koko maan vastaava arvo on yli 900 Bq/l). Kohonneita po-rakaivoveden fluoridipitoisuuksia on esiintynyt mm. Huhmarin ja Palojärven alueella. Kohonnut arseenipitoisuus on todettu vain yhdessä kohteessa.

Verkostoveden laadunvalvonta

Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys valvoo alueensa vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) laatuvaatimukset ja –suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri paikkakuntien verkostoista otetaan säännöllisesti viranomaisnäytteitä jokaiselle laitokselle laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesilaitokset toteuttavat myös itse laitosten käyttötarkkailuun liittyen jakamansa veden laadun valvontaa.

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Vesi ei myöskään saa aiheuttaa merkittävää vedenjakelulaitteiden syöpymistä. Lisätietoja talousvedestä ja sen valvonnasta löytyy esim. THL:n sivustoilta. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/ymparistoterveys

Linkkejä eri paikkakuntien vesilaitosten sivustoille:
http://www.vihti.fi/palvelut/vesihuoltolaitos/verkostoveden_laatutiedot
http://siuntio.fi/default.asp?sivu=142&alasivu=263&kieli=246
http://kaupunki.lohja.fi/default.asp?sivu=6&alasivu=370&kieli=246
http://www.karkkila.fi/default.asp?sivu=9&alasivu=43&kieli=246
http://www.nummi-pusula.fi/default.asp?sivu=2&alasivu=40&kieli=246

Olet tässä:  Asukas / Terveysvalvonta ja eläinlääkintä / Talousvesi
Sivun alkuun