Pe 15.00 +20 °C, Puolipilvistä ja poutaa, s 6 m/s.
La 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä sadetta, sw 9 m/s.
Su 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, ajoittain sadetta, sw 4 m/s.
Perjantai 21.09.2018
Nimipäivää viettää tänään
Mervi
Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Tonttipalvelut

Asukas

Maanhankinta

Kaupunki pyrkii harjoittamaan aktiivista maapolitiikkaa, jolla turvataan riittävä raakamaavaranto kaavoitettavaksi eri tarkoituksiin. Nykyisillä asemakaava-alueilla maanhankinta kohdistuu ensisijaisesti katu- ja puistoalueisiin.

Entisellä rakennuskaava-alueella rakennuskaavateiden käyttöönotto on tapahtunut haltuunottomenettelyllä. Maankäyttö- ja rakennuslain 218.4 §:n perusteella haltuunotetut ja korvatut rakennuskaavatiealueet siirtyivät kaupungin omistukseen 1.1.2000.

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleisiksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Maanhankinta-asioiden valmistelu:  
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403

Katualuehankinnat ja -korvaukset: 
maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403

Tonttien myynti

Asuntotontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Kerros- ja rivitalotonttien myynneistä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Omakotitonttien ja -rakennuspaikkojen myynnistä päättää viranhaltija.

Liike- ja teollisuustontit
Kaupunki myy asemakaava-alueelta liike- ja teollisuustontteja. Kaupunginvaltuusto päättää tonttien myyntihinnat kalenterivuosittain. Liike- ja teollisuustonttien myynneistä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta.

Tonttien myyntiasioiden valmistelu
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
tonttipalveluinsinööri Marja Puhakainen puh. 044 369 4460 (asuntotontit)
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403 (asuntotontit)
maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461 (liike- ja teollisuustontit)

Asiakaspalvelu ja kauppakirjat:
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh.044 369 4403

Tonttien vuokraus
Eräiden omakotialueiden tontteja ja liike- ja teollisuustontteja myös vuokrataan.

Tonttien vuokrausasioiden valmistelu: 
maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400
tonttipalveluinsinööri Marja Puhakainen puh. 044 369 4460 (asuntotontit)
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403

Tonttivuokrien laskutus
 kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 3694403

Olet tässä:  Asukas / Kaavat ja maankäyttö / Tonttipalvelut
Sivun alkuun