To 15.00 +12 °C, Pilvistä, runsasta sadetta, w 4 m/s.
Pe 15.00 +9 °C, Puolipilvistä ja poutaa, w 5 m/s.
La 15.00 +8 °C, Pilvistä, ajoittaista sadetta, ne 1 m/s.
Torstai 18.10.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Luka, Luukas, Satu, Säde
Olet tässä:  Nettitv
Suorat netti-tv-lähetykset

Lohjan kaupungin youtube-kanava

Jälkilähetykset 20.9.2017 alkaen

Jälkilähetykset

Kaupunginvaltuusto 7.6.2017

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

 

Kaupunginvaltuusto 17.5.2017 

 

Kaupunginvaltuusto 26.4.2017

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

 

Kaupunginvaltuusto 15.3.2017

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

KV pöytäkirja 15.3.2017

 

Kaupunginvaltuusto 15.2.2017

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta/Hankintaoikaisupyyntö

Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

Paikkatietohinnasto ja palvelutaksa v. 2017

Eron myöntäminen Antti Grönlundille luottamustoimista

Eron myöntäminen Antti Grönlundille luottamustoimista

Jäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan

Valtuustoaloite sakokaivo ja umpisäiliöiden lietteen käsittelymaksusta

Kaupunginvaltuusto 18.01.2017

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Keskushallinnon toimipisteverkko

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Perusturvalautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kasvatus- ja opetuslautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Tekninen lautakunta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä päättää työnsä

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017

Eron myöntäminen Sami Tenkaselle kunnallisista luottamustoimista

Kiinteistötoimitusmaksulain mukainen taksa v. 2017

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 14.12.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Vuoden 2017 talousarvioesitykseen liittyvät aloitteet

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelma

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017

Valtuutettujen lukumäärä valtuustokaudelle 2017 - 2021

Virkby samskolan tarve/hankesuunnitelma

Vesi- ja viemärilaitoksen taseyksikön avaava tase 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 31.5.2017 saakka

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta

Eron myöntäminen Birgitta Silvennoiselle luottamustoimista

Eron myöntäminen Lasana M. Jawnehille luottamustoimista

Eron myöntäminen Lotta Paakkunaiselle luottamustoimista

Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 09.11.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Lausunto maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta koskevista hallituksen esitysluonnoksista

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä

Vuoden 2017 veroprosentit

Paralympiamitalisti Henry Mannin palkitseminen

Eron myöntäminen Terhi Rönkölle luottamustoimesta

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto 12.10.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

Henry Mannin palkitseminenKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma ja lisämääräraha

Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma ja lisämääräraha

Pääomalaina Novago Yrityskehitys Oy:lle

Kaupunginvaltuusto 14.9.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön hyväksyminen

Virkkalan kirjaston tarveselvitys

Työpaikka/teollisuuskiinteistöjen liittymismaksu

Kiinteistön (Siipoontie 1 Nummi) 444-481-1-142 määräalan ja pienen osan kiinteistön 444-481-22-0 määräalan myynti

Raakamaan ostaminen Immulassa

L42 Keskilohjan kaupunginosan korttelin 343 (Saajos) ja liikenne- ja erityisalueen asemakaavan muutos sekä tonttijaon muutos osaan korttelia 343

Takauksen myöntäminen Karstu-Lahdennummen vesiosuuskunnalle

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto 08.06.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin Henkilöstökertomus 2015

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2016 talousarvion muuttaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2016 talousarvion muuttaminen

Vuoden 2016 1. kolmannesvuosiraportti

Takauksen antaminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Lohjansaaressa sijaitsevan entisen koulurakennuksen, talousrakennusten sekä määräalan myynti kiinteistöistä 444-437-1-1 ja 444-437-1-2

Kiinteistöosakeyhtiö Ojamonkuusen osakkeiden myyminen Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Asuntotonttien hintapäätöksen lisäyksiä ja vuokrausmahdollisuuden laajentaminen

Uusien varavaltuutettujen määrääminen puolueille ja yhteislistoille

Vesilaitoksen toimintamuodon esiselvitys

Hallintosäännön valmistelu: Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisten poikkeamispäätösten toimivalta 1.4.2016 alkaen

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 11.05.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön valmistelu: valtuuston toiminta

Hallintosäännön valmistelu: kokousmenettely

Hallintosäännön valmistelu: Hallinnon ja talouden tarkastusta koskeva osuus hallintosäännössä

Lohjan keskustan alueen koulujen tilajärjestelyt

Keskustan ruotsinkielisen päivähoidon tilajärjestelyt

L40 Suurlohjankatu, 1. kaupunginosa Anttila, kortteleiden 43 ja 49 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto 13.04.2016

kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Nummen yhtenäiskoulun perustaminen ja johtaminen

Nummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma

L37 Hiidensalmen itäosat 5. kaupunginosa Pappila korttelinosan 203 sekä puiston, katu- ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutos

AO-tontin maanvuokrasopimuksen uusimisperusteet Gruotilassa
Lohjan kaupungin asukkaiden aloitteet, valtuustoaloitteet ja alueiden johtokunnan aloitteet

Pakolaisten vastaanottaminen Lohjalle

Määrärahan osoittaminen Anttilan koulun peruskorjaamiseen

Anttilan koulun peruskorjauksen urakoitsija valinnat

Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuusto 16.03.2016

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Ansiomerkkien jako


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Kiinteistötoimitusmaksulain mukainen taksa v. 2016

Hyvinvointi-toimialan rakenne

Lautakuntarakenne ja muut toimielimet

Aloitteet
 

Alueiden johtokunta 18.2.2016

Kaupunginvaltuusto 17.2.2016

kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Kulttuuripalvelujen maksut ja käyttökorvaukset 2016

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Valmistavan opetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille / Lisämäärärahaesitys

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 20.1.2016

Pääset katsomaan lähetyksen tästä

Kaupunginvaltuusto 9.12.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Lukioverkko

Nummi-Pusulan lukion lakkauttaminen

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tilajärjestelyt

Asuntopoliittinen ohjelma

L 11 Paikkarinkatu, Keksitehdas, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 14 osan asemakaavan muutos/ELY-keskuksen oikaisukehotus asemakaavasta

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 25.11.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Sopimus Uudenmaan jätelautakunnasta ja edustajan nimeäminen jätelautakuntaan


Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät vuonna 2016

Päiväkotiverkko

Vuoden 2016 talousarvioesitykseen liittyvät aloitteet

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 11.11.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Nuorisotoimen verkko
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon verkko

Sosiaalipalvelujen verkko

Ikääntyneiden palveluverkko
Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - teknisen toimen varikkojen ja varastoalueiden verkko

Liikuntapaikkaverkko
Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta
Vuoden 2016 veroprosentit

Kaupunginvaltuusto 28.10.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Hammashoitolaverkko

Esiopetusverkko

Kouluverkko

Kh:n puheenjohtaja Irene Äyräväinen

Ryhmäpuheenvuorot
Jari Väre
Pekka Luoma
Riikka Slunga-Poutsalo
Matti Pajuoja
Petteri Åström
Pekka Ilmarinen
Rolf Grandell

Puheenvuorot
Heikki Linnavirta
Markku Lehtonen
Gunilla Wikberg
KV:n Puheenjohtaja Joona Räsänen
Alla Kerisalo
Pekka Luoma
Katri Piiparinen
Ilkka Lähteenmäki
Kari Kyttälä
Ahti Nauska
Matti Pajuoja
Hannele Maittila
Janne Laakkonen
Kj Mika Sivula
Paula Nordström
Juhana Salmenpohja

Päätösesitys
Kohdat 1 ja 2
Kohta 3
Kohta 4
Kohta 5
Kohta 8
Kohdat 6 ja 7
Kohta 9


Vuoden 2015 2. kolmannesvuosiraportti

Perusturvalautakunnan toimintakatteen muuttaminen

Teknisen lautakunnan toimintakatteen muuttaminen

Vesihuollon muuttaminen kirjanpidollisesti taseyksiköksi 1.1.2016 vesihuoltolain muutoksen johdosta

Aloitteet

kaupunginvaltuusto 14.10.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

L45 Karstuntien kiertoliittymä, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 22 osan ja katualueen asemakaavan muutos

Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Keskushallinnon toimipisteverkko

Terveysasemaverkko


Neuvolaverkko

Hyrsylän koulun lakkauttaminen

Neitsytlinnan koulun lakkauttaminen

Nummentaustan koulun toiminnan lakkauttaminen

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 16.9.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

L11 Paikkarinkatu, Keksitehdas, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 14 osan asemakaavan muutos

L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Kiinteistön (ent. Lagustalo, Myllärinkatu 3) 444-465-1-137 2399 mÂ(2) suuruisen määräalan myynti

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Vuokratalojen Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 ja Passinkuja 4 myynti Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle

Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n hakemus Niilonpirtin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi

Niilonpirtin uudisrakennuksen tilojen vuokraaminen

Aseman vesitornin peruskorjauksen määrärahavaraus

Takauksen myöntäminen Niemenkylän vesiosuuskunnalle

Lohjan ympäristöterveyspalveluiden eläinlääkärivastaanottojen palveluverkko

Palveluverkko - pienten ulkopalvelujen verkko

Palveluverkko - vesilaitoksen toimipisteverkko

Kulttuuripalvelujen verkko

Kirjastoverkko

Varajäsenen valitseminen ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon

Käräjäoikeuden lautamiesten ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen valitseminen

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 10.6.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Sisäisen valvonnan ohjeet

Vuoden 2015 1. kolmannesvuosiraportti

L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos

L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Omakotitonttien maanvuokrasopimusten uusiminen Ahtsalmessa

Nummen kampusalueen tarveselvitys

Taimiston liikuntapuiston tarveselvitys

Kulttuuripalvelujen tulosalueen yksiköiden toimintojen yhtiöittämisselvitys

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion muuttaminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2015 ja toimintakatteen muuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen omarahoitusosuus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion muuttaminen

Talousarvion määrärahan siirto

Talousarvion määrärahan siirto (perusturvalautakunnan irtain omaisuus)

Keskushallinnon johtosäännön muuttaminen

Lisäys sivistystoimen johtosääntöön

Perusturvatoimen johtosäännön muuttaminen

Jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Jäsenen valitseminen ympäristö- ja rakennuslautakuntaan

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2014

Lohjan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2014

Rantaravintolan ja polttoaineenjakelupisteen maanvuokraus Aurlahdesta / Aurlahden kesäkatsomo

Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Aloitteet

Kaupunginvaltuusto 16.4.2015

Kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Rakennuksen Myllärinkatu 3 myynti perustettavalle kiinteistöyhtiölle

Lohjan kaupungin elinkeino-ohjelma

KasvuKraft toimintakertomus 2014 ja Lohjan tärkeimmät kehittämiskohteet sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Rantaravintolan ja polttoaineenjakelupisteen maanvuokraus Aurlahdesta / Aurlahden kesäkatsomo

Teollisuustontin hinnoittelupäätös Pappilankorpeen

Äänestysalueiden vähentäminen

Lohjan kaupungin asukkaiden aloitteet, valtuustoaloitteet ja alueiden johtokunnan aloitteet
Lautamiehen valitseminen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen

Valtuustoaloitteet

Aluefoorumi 11.3.2015

Alueiden johtokunta

Kaupunginvaltuusto 11.3.2015

kaikki osat pääset katsomaan tästä


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat

Voita Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikampanja

L34 Roution koulu, 22. kaupunginosa Routio, korttelin 644,645, 647 sekä puisto, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueen asemakaavan muutos ja tonttijako


Rakennusjärjestyksen uusiminen


Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

Kiinteistö Oy Poliisikujan osakkeiden myynti

Kiinteistö Oy Koulukuja 4-10 omistamien
Virkkalan Lämpö Oy:n osakkeiden ostaminen

Ikääntyvä Lohja -ohjelma

Sähköisen hyvinvointikertomuksen raportti 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen

Jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan

Aloitteet

Kunniamerkkien jako

Olet tässä:  Nettitv
Sivun alkuun